Tillverkan av hierarkiska biopolymer geler för kontroll av masstransport
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

VINN Excellence Centre SuMo Biomaterials är ett kompetenscentrum baserat på Chalmers i Göteborg vars fokus ligger på behovsbaserad forskning av flöde i mjuka biomaterial. Målen med det beviljade VINNMER projektet: Tillverkning av hierarkiska biopolymer geler för kontroll av masstransport, är efter att projektet integrerats i SuMo, att utöka samarbetet med europeiska partners av intresse för SuMo och samtidigt att attrahera och stimulera en lovande industriforskare till att leda forskning inom akademien. Vi söker nya sätt att kombinera strukturer och därmed uppnå kontroll av både mekaniska och masstransport egenskaper hos mjuka biomaterial. Dessa resultat förväntas ge ny insikter kring design av nya material. Samarbetet med Dr Krassimir Velikov vid SCM Group, Utrecht University förväntas utöka SuMos kontakter med europeiska partners inom området vilket är strategiskt mycket viktigt för SuMo. Vi förväntar oss att Vinnmer projektledare, Anna Ström, kommer att utöka sina akademiska meriter för fortsatt karriär på Chalmers eller inom den forskningsbaserade industrin. Integrering av Vinnmers projektledare, Anna Ström, i SuMo ger henne möjligheten att leda en forskningsgrupp och på så sätt utöka sina akademiska meriter och ytterligare bygga ett akademisk nätverk såväl i Sverige som i europa. Utbyte av årliga besök till och från Dr. Krassimir Velikov vid SCM, Utrecht University, kommer säkerställa ett nära samarbete av vikt för SuMo. Anna kommer dessutom att medverka i upplägget av en ny strategi för utvecklingen av SuMo i nästa fas. Från ett tekniskt perspektiv så kommer fokus vara på mekaniska och dynamiska egenskaper i mjuka biomaterial.

Deltagare

Anna Ström (kontakt)

Biträdande professor vid Farmaceutisk teknologi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2016-05-05