Utveckling av innovativa tekniker för småskalig kraftvärme från biobränslen (MiniBioCHP)
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektet är ett samarbete mellan 12 partners i fyra europeiska länder (Sverige, Österrike, Tyskland & Polen) inom ramen för ERA-NET Bioenergy. Det gemensamma projektet syftar till att vidareutveckla och testa tre olika tekniker för småskalig kraftvärme för biobränslen. Den svenska delen av projektet är fokuserad på att vidareutveckla och testa högtemperaturvärmeväxlare i applikationer för externeldade gasturbiner i rostereldade biobränslepannor upp till ca 100 kW eleffekt. Syftet är att möjliggöra en implementering och komersiell demonstration av tekniken. Chalmers ansvarar för utvecklingen av matematiska och numeriska modeller av själva biobränsleomvandlingen. Högre verkningsgrad samt högre tillgänglighet i biobränsleeldade gasturbiner minskar användadet av fossila bränslen, vilket minskar utsläppen av koldioxid. De övriga två teknikerna innefattar en termoelektrisk generator med 25-50 W eleffekt och samt en mikro-ORC (Organic Rankine Cycle) med 1 kW eleffekt.

Deltagare

Henrik Ström (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH

Graz, Austria

Ecergy AB

Mörarp, Sweden

ENERTECH AB / OSBY PARCA

Osby, Sweden

Institute of Power Engineering (IEn)

Warszawa, Poland

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Orcan Energy GmbH

Münich, Germany

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Micheldorf, Austria

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Technology and Support Centre of Renewable Raw Materials (TFZ)

Straubing, Germany

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Wektor Marek Gasiorowski

Gloskow, Poland

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

http://www.minibiochp.eu/

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/D...

Senast uppdaterat

2018-09-06