Bildgenererande THz Radar
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Tomas Bryllert (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-07