Muliblockpolymerer för organiska solceller
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ergang Wang (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-07