Lead-free brass in home products and components
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

MMA

Markaryd, Sweden

Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: MI13.09
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06