Lead-free brass in home products and components
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

MMA

Markaryd, Sweden

Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06