Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Målet för projektet är att utveckla och implementera metoder och arbetsprinciper för tillverkningen av produkter tillverkade av blyfria legeringar. Projektet har två viktiga mål: 1) Utvecklande, tillverkning och implementation av demonstratorer i blyfria kopparlegeringar. 2) Utvecklandet av en handbok med regler och principer för tillverkningen av komponenter tillverkade i blyfria kopparlegeringar samt att bidra med kunskap och information till kurser inom Virtual Production University.

Resultatet från projektet är avsett att adressera två utmaningar, en relaterad till hållbarhet från ett miljöperspektiv och en relaterad till den industriella konkurrenskraften: i) Eliminera eller drastiskt reducera användandet av och distributionen av bly i samhället samt i ekosystemet; ii) Skapa tekniska förutsättningar för att bli Europaledande vad gäller skärande bearbetning av blyfria kopparlegeringar med hjälp av bland annat nya och innovativa verktygsmaterial.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Material- och tillverkningsteknik

Samarbetspartners

Examec AB

Tomelilla, Sweden

Högskolan i Halmstad

Halmstad, Sweden

Maskinteknik i Oskarshamn AB

Oskarshamn, Sweden

MMA

Markaryd, Sweden

Prodtek

Lund, Sweden

RFR Solutions AB

Landskrona, Sweden

Sandvik

Stockholm, Sweden

Seco Tools AB

Fagersta, Sweden

Svensk Kärnbränslehantering (SKB)

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03295
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06