Svensk KIC-satsning inom värderadderande produktion
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Representanter för Svensk produktionsforskning- och utbildning har under flera år deltagit aktivt i det europeiska samarbetet för att åstadkomma en ´Knowledge and Innovation Community´ inom produktionsområdet. Syftet med denna ansökan är att delta i arbetet för att skapa en ansökan till EIT inom ´KIC Added Value Manufacturing´. Bidraget kommer att stödja processen att ta fram den svenska delen av ansökan samt att delta i den Europeiska processen på ett effektivt sätt. Vidare att engagera industri, akademi och instituten att delta i processen.

Förväntade resultat av projektet är att Sverige får en framskjuten position inom KIC AVM och att vi framgångsrikt kan göra anspråk på ett Colocation Centre Sverige. Vidare, att de svenska representanterna från universitet, institut och industri kan bidra till inriktningen av den framtida europeiska KICen.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Teknikföretagen

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-03203
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Teknikföretagen

Projekt-id: 2014-03203
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-12