Support and stimulation of dynamic and organic growth of pan European ICT for Manufacturing SME Innovation Ecosystems
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Information endast på projektets engelska sidor.

Deltagare

Johan Stahre (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Consultores de Automatización y Robotica S.A.

Las Palmas, Spain

HOLONIX

Milano, Italy

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/680712
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02