Manipulering av xylos metabolism för tillverkning av flertal produkter
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yun Chen (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Formas

Projekt-id: 942-2015-1546
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2016-06-12