Rökgasutsläpp från fartyg
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Johan Mellqvist (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Jörg Beecken

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Johan Ekholm

Forskningsingenjör vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Finansiering

South Coast Air Quality Management

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-09