Rökgasutsläpp från fartyg
Forskningsprojekt, 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Johan Mellqvist (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Jörg Beecken

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Johan Ekholm

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Finansiering

South Coast Air Quality Management

Projekt-id: 752637
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-09