Följeforskning av Vinnovas innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling (Följeforskning innovationsplattformar)
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Vinnova har beviljat medel för utveckling av fyra innovationsplattformar för hållbar stadsutveckling i Lund, Malmö, Göteborg och Borås. Plattformarna startar sin verksamhet i juli 2013 med hjälp av tvååriga bidrag från Vinnova. Efter uppstartsåren är tanken att plattformarna skall leva vidare av egen kraft. Mistra Urban Futures har fått i uppdrag att utveckla ett följeforskningsprojekt som analyserar plattformarnas uppbyggnadsfas. Följeforskningen ska följa och beskriva innovationsplattformarnas verksamhet, analysera informationen ur ett innovationsperspektiv och återföra resultaten till innovationsplattformarna och Vinnova. Syftet är att uppnå ökad kunskap om innovationsprocesser kopplat till hållbar stadsutveckling och ett fördjupat lärande mellan plattformarna, som alla har olika förutsättningar och strategier för uppbyggnaden.

Deltagare

Jessica Algehed (kontakt)

vid Mistra Urban Futures

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-04630
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11