Framtida alternativa transportbränslen
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Dagens grundmotorkoncept har ett antal inbyggda begränsningar som man på olika sätt försöker kringgå för att höja verkningsgraden. Det största problemet är att en signifikant andel av expansionen inte tas om hand effektivt. Utvecklingen går mot högre uppladdningsgrad med mellankylning vilket höjer effekttäthet och sänker kompressionsarbetet. I projektet kommer vi att bygga och utvärdera ett nytt men i grunden gammalt koncept som vi redan i samverkan med LTH söker patent för. Konceptet har en intressant verkningsgradspotential enligt våra beräkningar och om det håller väsentligen kan förbättra systemverkningsgraden för dagens förbränningsmotorer. Huvudsökande är Volvo. Doktorandprojektet kommer huvudsakligen att bedrivas på avdelningen för förbränningsmotorer på Lunds Tekniska Högskola (LTH), men i nära sammarbete med Volvo förbränning, gasväxling och basmotorforskare. Denna ansökan avser fas 2 av projektet.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Preem AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Saybolt Sweden

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Energimyndigheten

Projekt-id: 41139-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Lantmännen Energi

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Perstorp BioProducts

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Volvo Cars

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

St1 Sverige

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Scania CV AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Volvo Group

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28