Virtuell Produktions Planering - med hjälp av BIM och visualisering, Etapp II
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet bygger vidare på en förstudie med syfte att lyfta fram möjligheter och svårigheter med att utnyttja 3D-visualisering vid projektplanering av produktionsfasen. Projektet tar sitt avstamp i en befintlig planeringsmetod som bygger på involvering av alla aktörer som är delaktiga i produktionsfasen. I denna etapp II kommer fokus främst att ligga på analys av problemet/planeringsmetoden samt att utvärdera och vidareutveckla den framtagna mjukvaru-prototypen (VPP-systemet). Tanken är att det slutliga VPP-systemet skall testas och utvärderas i ett verkligt projekt och därigenom studera effekterna och bidraget till planerings och produktionsprocessen. Målsättningen är att åstadkomma en bättre planering och i slutändan en mer effektiv och produktivare byggproduktion.

 

 

 

Deltagare

Mattias Roupé (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13047
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-10