CHallenges in Preservation of Structure (CHiPS)
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Klas Modin (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

MathWorks

Kista, Sweden

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim, Norway

Universitetet i Bergen

Bergen, Norway

University of Cambridge

Cambridge, United Kingdom

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/691070
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

2020

What makes nonholonomic integrators work?

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02