CHallenges in Preservation of Structure (CHiPS)
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Klas Modin (kontakt)

Docent vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

MathWorks

Kista, Sweden

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim, Norway

Universitetet i Bergen

Bergen, Norway

University of Cambridge

Cambridge, United Kingdom

Finansiering

Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-21