Mikrovågskomponenter, NRFP 3
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Herbert Zirath (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Oliver Silva Barrera

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: JA1540779Tj
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-26