Processflödesimulering textilvård
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

HSB Living Lab är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och samhälle. Forskningen i labbet ska bidra med lösningar för ett hållbart boende och ökad livskvalitet för de boende. Det som gör HSB Living Lab unikt är att forskningsinnovationer testas i en verklig miljö med de boende, dygnet runt. Eftersom vi kommer att bo mindre i framtiden har fokus flyttats från golvyta till många andra frågor som relaterar till hållbarhetsforskning, bl. a. social hållbarhet som detta projekt, som finansieras av HSB Living Labs Forskningsfond, syftar på. Här betraktas tvättstugan som mittpunkten i gemensamhetsytorna i huset. Projektet utreder hur o vidare en tvättstuga som lyfts ut från källaren och in i entrén på huset kan fungera som social plats tänkt för möten och umgänge samtidigt som de boende sköter sin tvätt.

Projektledare: Ulrike Rahe; Mathias Johansson/Electrolux

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Electrolux

Stockholm, Sweden

Tengbom

Stockholm, Sweden

Finansiering

HSB Living Lab

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

HSB living lab

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-24