Forskning och utvecklingstjänst gällande D-Rail, tillägg.
Forskningsprojekt , 2015

Beskrivning saknas.

Deltagare

Roger Lundén (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-19