Roger Lundén

Professor vid Dynamik

Roger Lundén är professor i järnvägsmekanik. Under åren 1997-2012 var han föreståndare för kompetencentret CHARMEC och han fortsätter att vara engagerad i centrets ledning och administration. Vetenskapligt är hans forskning inom området mekanik och hållfasthetslära, särskilt inom delområdena dynamik, vibrationer, materialutmattning, termiska spänningar, buller-relaterade problem, kontaktmekanik och tribologi. Tillämpningar avser bromsar för tåg och lastbilar, hjulpar för tåg och kontakten hjul-räl. . Han handleder för närvarande två doktorander och är examinator och för ytterligare en.

Källa: chalmers.se
Image of Roger Lundén

Visar 58 publikationer

2019

Preface: Special issue on heavy haul

Robert Fröhling, Roger Lundén, Michael Roney et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 233 (6), p. 595-595
Övrig text i vetenskaplig tidskrift
2019

Temperatures and wear at railway tread braking: Field experiments and simulations

Mandeep Singh Walia, Tore V Vernersson, Roger Lundén et al
Wear. Vol. 440-441
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Wear and plastic deformation of the wheel tread at block braking Results from brake rig experiments and simulations

Mandeep Singh Walia, Tore V Vernersson, Kazuyuki Handa et al
Paper i proceeding
2018

Thermomechanical capacity of wheel treads at stop braking: A parametric study

Mandeep Singh Walia, Ali Esmaeili, Tore V Vernersson et al
International Journal of Fatigue. Vol. 113, p. 407-415
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Temperatures and wear at railway tread braking: Field experiments and simulation

Mandeep Singh Walia, Tore V Vernersson, Roger Lundén et al
Proceedings of the 11th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/wheel Systems, CM 2018, p. 1029-1036
Paper i proceeding
2017

Modelling of grey cast iron for application to brake discs for heavy vehicles

Gael le Gigan, Magnus Ekh, Tore V Vernersson et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. Vol. 231 (1), p. 35-49
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Stress gradient effects in surface initiated rolling contact fatigue of rails and wheels

Anders Ekberg, Elena Kabo, Roger Lundén et al
Wear. Vol. 366-367, p. 188-193
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Wheel tread profile evolution for combined block braking and wheel–rail contact: Results from dynamometer experiments

K. Ikeuchi, K. Handa, Roger Lundén et al
Wear. Vol. 366-367 (SI), p. 310-315
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The influence of corrugation on frictional stress at the rail-wheel interface

Roger Lundén, Jens Nielsen, Anders Ekberg
Civil-Comp Proceedings. Vol. 110
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Thermal capacity of tread-braked railway wheels. Part 2: Applications

Shahab Teimourimanesh, Tore V Vernersson, Roger Lundén
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 230 (3), p. 798-812
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Thermal impact on rolling contact fatigue and capacity of railway wheels

Mandeep Singh Walia, Ali Esmaeili, Kazuyuki Handa et al
Proceedings Eurobrake 2016 (Milan), p. 10-
Paper i proceeding
2016

Thermal capacity of tread-braked railway wheels. Part 1: Modelling

Shahab Teimourimanesh, Tore V Vernersson, Roger Lundén
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 230 (3), p. 784-797
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Stress gradient effects in surface initiated rolling contact fatigue of rails and wheels

Anders Ekberg, Elena Kabo, Roger Lundén et al
Proceedings of the 10th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2015)
Paper i proceeding
2015

Thermomechanical cracking of railway wheel treads: a combined experimental and numerical approach

Ali Esmaeili, Sara Caprioli, Anders Ekberg et al
Proceedings of the 10th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2015), p. 8-
Paper i proceeding
2015

Disc brakes for heavy vehicles: An experimental study of temperatures and cracks

Gael le Gigan, Tore V Vernersson, Roger Lundén et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering. Vol. 229 (6), p. 684-707
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Wheel tread profile evolution for combined block braking and wheel-rail contact - Results from dynamometer experiments

K. Ikeuchi, K. Handa, Roger Lundén et al
10th International Conference on Contact Mechanics of Wheel / Rail Systems, CM 2015, Colorado Springs, United States, 30 August - 3 September 2015
Paper i proceeding
2014

Modelling of temperatures during railway tread braking: Influence of contact conditions and rail cooling effect

Shahab Teimourimanesh, Tore V Vernersson, Roger Lundén
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 228 (1), p. 93-109
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Tread braking of railway wheels – temperatures generated by a metro train

Shahab Teimourimanesh, Tore V Vernersson, Roger Lundén et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 228 (2), p. 210-221
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Tread braking – fatigue life of railway wheel webs

Tore V Vernersson, Roger Lundén, Anders Ekberg
Proceedings EuroBrake 2014 Conference, p. 13 pp-
Paper i proceeding
2014

Wear of brake blocks for in-service conditions-Influence of the level of modelling

Tore V Vernersson, Roger Lundén
Wear. Vol. 314 (1-2), p. 125-131
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Identifying the root causes of damage on the wheels of heavy haul locomotives and its mitigation

Anders Ekberg, Elena Kabo, Kalle Karttunen et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 228 (6), p. 663-672
Paper i proceeding
2013

Wheel fracture - Sensitivity to extreme loads for two generic wheel designs

Tore V Vernersson, Roger Lundén, Elena Kabo
Proceedings 17th International Wheelset Congress (IWC17), p. 38-47
Paper i proceeding
2013

Identifying the root causes of damage on the wheels of heavy haul wheel damage phenomena

Anders Ekberg, Elena Kabo, Kalle Karttunen et al
Proceedings of the 10th International Heavy Haul Conference (IHHA 2013), February 4–6, New Dehli, India, p. 520-526
Paper i proceeding
2013

Temperature and thermoelastic instability at tread braking using cast iron friction material

S. Abbasi, Shahab Teimourimanesh, Tore V Vernersson et al
Wear. Vol. 314 (1-2), p. 171-180
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Deterioration of insulated rail joints – a three-year field study

Johan Sandström, Elena Kabo, Arne Nissen et al
Proceedings of the 9th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2012), p. 301-308
Paper i proceeding
2012

WEAR OF BRAKE BLOCKS FOR IN-SERVICE CONDITIONS

Tore V Vernersson, Roger Lundén
9th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems, CM 2012, p. 706-713
Paper i proceeding
2012

Temperature and thermoelastic instability of tread braking friction materials

Saeed Abbasi, Shahab Teimourimanesh, Tore V Vernersson et al
Proceedings 9th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems, p. 606-607
Paper i proceeding
2012

Wear of railway brake block materials at elevated temperatures – pin-on-disc experiments

Tore V Vernersson, Roger Lundén, Saeed Abbasi et al
Proceedings EuroBrake 2012
Övrigt konferensbidrag
2012

Thermomechanical fatigue of brake disc materials--results from modelling and experiments

Gael le Gigan, Roger Lundén, Tore V Vernersson
Proceedings EuroBrake 2012, p. EB2012-MS-31-
Paper i proceeding
2010

Wear of disc brakes and block brakes – influence of design on modelled wear for repeated brake cycles

Tore V Vernersson, Roger Lundén
Proceeding of the 16th International Wheelset Congress (IWC16), p. 13 pp.-
Paper i proceeding
2010

Railway axle design – to be based on fatigue initiation or crack propagation?

Roger Lundén, Tore V Vernersson, Anders Ekberg
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 224 (5), p. 445-453
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

SPECIAL ISSUE ON HEAVY HAUL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT

C. Barkan, R. Frohling, Roger Lundén et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 224 (F5), p. I-II
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Wear of block brakes and disc brakes for repeated brake cycles

Tore V Vernersson, Roger Lundén
Proceedings 6th European Conference on Braking (JEF2010 / 6ème Conférence Européenne du Freinage), Lille (France), 24-25 November 2010, p. 19-27
Paper i proceeding
2010

Tread braking of railway wheels ─ state-of-the-art survey

Shahab Teimourimanesh, Roger Lundén, Tore V Vernersson
Proceedings 6th European Conference on Braking (JEF2010 / 6ème Conférence Européenne du Freinage), Lille (France) 24-25 November 2010, p. 293-302
Paper i proceeding
2010

Braking capacity of railway wheels ─ state-of-the-art survey

Shahab Teimourimanesh, Roger Lundén, Tore V Vernersson
Proceedings of the 16th International Wheelset Congress (IWC16), p. 18 pp.-
Paper i proceeding
2009

Introduction to wheel-rail interface research

Roger Lundén, Björn Paulsson
Wheel/Rail Interface Handbook (editors R Lewis and U Olofsson), Woodhead Publishing, Cambridge (UK), p. 3-33
Kapitel i bok
2009

Railway axle design – to be based on fatigue initiation or crack propagation?

Roger Lundén, Tore V Vernersson, Anders Ekberg
Proceedings of the 9th International Heavy Haul Conference, p. 509-517
Paper i proceeding
2009

Introduction to the damage tolerance behaviour of railway rails – a review

Uwe Zerbst, Roger Lundén, Karl-Otto Edel et al
Engineering Fracture Mechanics. Vol. 76 (17), p. 2563-2601
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Guest editorial of Special Issue on High Tech in Heavy Haul

Robert Fröhling, Per-Olof Larsson-Kråik, Roger Lundén et al
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 223, p. i-ii
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Under Sleeper Pads - Influence on Dynamic Train-Track Interaction

Anders Johansson, Jens Nielsen, Rikard Bolmsvik et al
Wear. Vol. 265 (9-10), p. 1479-1487
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

High-frequency vertical wheel-rail contact forces – field measurements and influence of track irregularities

Per Gullers, Lars Andersson, Roger Lundén
Wear. Vol. 265 (9-10), p. 1472-1478
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Elastoplastic modelling of subsurface crack growth in rail/wheel contact problems

Roger Lundén
Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures. Vol. 30 (10), p. 889-991
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Subsurface initiated rolling contact fatigue of railway wheels as generated by rail corrugation

Anders Ekberg, Elena Kabo, Jens Nielsen et al
International Journal of Solids and Structures. Vol. 44, p. 7975-7987
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Temperatures at railway tread braking. Part 3: wheel and block temperatures and the influence of rail chill

Tore V Vernersson, Roger Lundén
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 221 (4), p. 443-454
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Temperatures at railway tread braking – A parametric study

Tore V Vernersson, Roger Lundén
Proceedings 15th International Wheelset Congress (IWC15), Prague, Czech Republic, 23-27 September 2007, 16 pp (available on CD)
Paper i proceeding
2006

Under sleeper pads – influence on dynamic train–track interaction

Anders Johansson, Jens Nielsen, Rikard Bolmsvik et al
Proceedings 7th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2006), Brisbane, Australia, p. 583-592
Paper i proceeding
2005

Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems

Anders Ekberg, Jonas Ringsberg, Roger Lundén
Samlingsverk (redaktörskap)
2005

Influence of short-pitch wheel/rail corrugation on rolling contact fatigue of railway wheels

Jens Nielsen, Anders Ekberg, Roger Lundén
Proc Instn Mech Engrs Part F - Journal of Rail and Rapid Transit. Vol. 219, p. 177-187
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Cracks around railway wheel flats exposed to rolling contact loads and residual stresses

Markus Wallentin, Hans Bjarnehed, Roger Lundén
Wear. Vol. 258 (7-8), p. 1319-1329
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Tread braking of railway wheels – wheel and block temperatures and the influence of rail chill

Tore V Vernersson, Roger Lundén
Proceedings 8th International Heavy Haul Conference (IHHC8), p. 253-260
Övrigt konferensbidrag
2005

Guest editorial

Anders Ekberg, Jonas Ringsberg, Roger Lundén
Wear. Vol. 258 (7-8), p. 953-954
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

New wheels for 25 and 30 tonne axle loads – design, stresses and geometric stability

Roger Lundén, Jürgen Schneider, Tore V Vernersson
Proceedings 6th International Conference on Railway Bogies and Running Gears (Bogie ‘04), p. 265-270
Övrigt konferensbidrag
2004

Integrated analysis of dynamic train–track interaction and rolling contact fatigue

Jens Nielsen, Anders Ekberg, Elena Kabo et al
14th International Wheelset Congress, p. 15 pp-
Paper i proceeding
2003

Train-Track Interaction and Mechanisms of Irregular Wear on Wheel and Rail Surfaces

Jens Nielsen, Roger Lundén, Anders Johansson et al
Vehicle System Dynamics. Vol. 40 (1-3), p. 3-54
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Guest editorial of Special Issue on Wheel/rail safety – special focus on the rail

Roger Lundén
Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. Vol. 26 (10), p. 861-864
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

New wheelsets for 25 and 30 tonne axle loads

Roger Lundén, Jürgen Schneider, Tore V Vernersson
Internationale Schienenfahrzeugtagung (RAD Schiene 2003), p. 6-
Övrigt konferensbidrag

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 8 forskningsprojekt

2020–2025

Blockbromsning – kapacitet, slitage och livslängd (CHARMEC SD11)

Tore V Vernersson Dynamik
Eric Landström Dynamik
Roger Lundén Dynamik
Chalmers järnvägsmekanik (CHARMEC)

2018–2021

In2Track-2 (CHARMEC EU19)

Elena Kabo Dynamik
Fredrik Larsson Material- och beräkningsmekanik
Dimosthenis Floros Material- och beräkningsmekanik
Astrid Pieringer Teknisk akustik
Casey Jessop Konstruktionsmaterial
Wolfgang Kropp Teknisk akustik
Johan Ahlström Konstruktionsmaterial
Xin Li Dynamik
Magnus Ekh Material- och beräkningsmekanik
Michele Maglio Dynamik
Daniel Gren Konstruktionsmaterial
Björn Pålsson Dynamik
Roger Lundén Dynamik
Marko Milosevic Dynamik
Lennart Josefson Material- och beräkningsmekanik
Emil Aggestam Dynamik
Anders Ekberg Dynamik
Jens Nielsen Dynamik
Tore V Vernersson Dynamik
Rostyslav Skrypnyk Dynamik
Erika Steyn Konstruktionsmaterial
Christer Persson Konstruktionsmaterial
Björn Andersson Material- och beräkningsmekanik
Knut Andreas Meyer Material- och beräkningsmekanik
Mohammad Salahi Nezhad Material- och beräkningsmekanik
Jannik Theyssen Teknisk akustik
Trafikverket
Europeiska kommissionen (EU)

2016–2020

In2Track

Roger Lundén Dynamik
Anders Ekberg Dynamik
Trafikverket
Europeiska kommissionen (EU)

2015–2015

Forskning och utvecklingstjänst gällande D-Rail, tillägg.

Roger Lundén Dynamik
Trafikverket

2013–2015

Improved performance of brake discs: Stage 2

Roger Lundén Dynamik
VINNOVA

2011–2013

Railway Induced Vibration Abatement Solutions (RIVAS)

Roger Lundén Dynamik
Europeiska kommissionen (EU)

2009–2013

Förbättrade prestanda hos bromsskivor

Roger Lundén Dynamik
VINNOVA

2007–2021

Förbättrat kriterium för ytinitierad rullkontaktutmattning (CHARMEC MU22)

Anders Ekberg Dynamik
Elena Kabo Dynamik
Roger Lundén Dynamik
Chalmers järnvägsmekanik (CHARMEC)

Det kan finnas fler projekt där Roger Lundén medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.