Chalmers Railway Mechanics – a NUTEK/VINNOVA Competence Centre. Triennial Report: 1 July 2006 – 30 June 2009 / Review: 1 July 1995 – 30 June 2006 / Plans: 1 July 2009 – 30 June 2012
Rapport, 2009

Författare

Roger Lundén

Dynamik

Bengt Åkesson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06