Guest editorial of Special Issue on High Tech in Heavy Haul
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Robert Fröhling

Per-Olof Larsson-Kråik

Roger Lundén

Dynamik

Thomas Nordmark

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit

0954-4097 (ISSN)

Vol. 223 i-ii

Ämneskategorier

Maskinteknik

DOI

10.1177/095440970922300201

Mer information

Skapat

2017-10-07