Subsurface initiated rolling contact fatigue of railway wheels as generated by rail corrugation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jens Nielsen

Dynamik

Roger Lundén

Dynamik

International Journal of Solids and Structures

Vol. 44 7975-7987

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07