Integrated analysis of dynamic train–track interaction and rolling contact fatigue
Paper i proceeding, 2004

wheel out-of roundness

rolling contact fatigue

rail corrugation

dynamic train-track interaction

Författare

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Roger Lundén

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

14th International Wheelset Congress

15 pp-

Ämneskategorier

Maskinteknik