Train-Track Interaction and Mechanisms of Irregular Wear on Wheel and Rail Surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Roger Lundén

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Anders Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Tore V Vernersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Vehicle System Dynamics

Vol. 40 3-54

Ämneskategorier

Maskinteknik