Guest editorial
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Roger Lundén

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Wear

Vol. 258 953-954

Ämneskategorier

Maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper