Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

Redaktör

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Roger Lundén

Dynamik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07