Chalmers Railway Mechanics – a NUTEK/VINNOVA Competence Centre. Triennial Report: 1 July 2009 – 30 June 2012 / Review: 1 July 1995 – 30 June 2009 / Plans: 1 July 2012 – 30 June 2015
Rapport, 2012

Järnvägsmekanik

Författare

Roger Lundén

Dynamik

Bengt Åkesson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07