Under Sleeper Pads - Influence on Dynamic Train-Track Interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Anders Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Rikard Bolmsvik

Anders Karlström

Roger Lundén

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Wear

Vol. 265 1479-1487

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Farkostteknik