Influence of short-pitch wheel/rail corrugation on rolling contact fatigue of railway wheels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jens Nielsen

Dynamik

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Roger Lundén

Dynamik

Proc Instn Mech Engrs Part F - Journal of Rail and Rapid Transit

Vol. 219 177-187

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08