Elmaskin med variabelt flöde för elfordon
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Syftet med projektet är att ta fram en billigare och miljömässigt mer hållbar typ av elmotor för framtida storskalig elektrifiering av fordon. Den föreslagna lösningen har förutom möjlighet till hög verkningsgrad, högt maxmoment och säker konstruktion även potentiellt låg tillverkningskostnad och goda återvinningsegenskaper.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Chih-Han Kuo

Projektassistent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik, Elmaskiner och kraftelektronik

Junfei Tang

Doktor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41396-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-06