Synthetic biochemical pathways for efficient conversion of xylose into renewable biofuels and chemicals
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yun Chen (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Projekt-id: CTS15:93
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06