Avancerad bedömning av svetsade broar avs utmattning och sprödbrott - inspektion och återstående livslängd
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Robert Kliger (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Göteborgs Stad

Projekt-id: TK3594/15
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04