Mekanismer för kopparjontransport i mänskliga celler
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Pernilla Wittung Stafshede (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Kemisk biologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-03881
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-03-31