Mekanismer för kopparjontransport i mänskliga celler
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Pernilla Wittung Stafshede (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2016-03-31