BioRID IRC
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Målet med detta projekt är att utveckla riskfunktioner specifika för krockdockan BioRID II. Den är speciellt utvecklad för spegla whiplashrörelse vid påkörning bakifrån. Dessa riskfunktioner är nödvändiga för en korrekt bedömning av risken för whiplashrelaterade besvär i ett krocktest som efterliknar en kollision där den drabbade blir påkörd bakifrån. Idag finns det inga riskfunktioner lämpliga att använda med BioRID II. Ett fåtal riskfunktioner har utvecklats med hjälp av och för en matematisk modell av människan; funktionerna har inte anpassats för användning med BioRID II då det saknas valida modeller av denna krockdocka.

Projektet kan resultera i en uppdatering av de testprotokoll som används av olika konsument-informationsprogram vid utvärdering av bilars säkerhet (Euro-NCAP, J-NCAP, Korea-NCAP, IIHS). En uppdatering leder till en mer korrekt bedömning av besvärsrisken. Vidare möjliggör dessa riskfunktioner att biltillverkare och deras underleverantörer kan utveckla stolssystem med lägre risk för whiplashrelaterade besvär. Riskfunktionerna kan också komma att inkluderas i ett uppdaterat lagkrav. Detta framtida lagkrav (Global technical regulation No. 7, Head Restraints, fas 2) kan stipulera att alla bilstolar som introduceras på marknaden skall genomgå ett slädtest i vilket risken för whiplash-relaterade besvär inte får överstiga en viss nivå. Lagkravstexten ger att slädtestet skall utförs med BioRID II men texten är försenad då det saknas vetenskapligt framtagna riskfunktioner.

I projektet kommer unik olycksdata från Folksam och krocktestdata från olika bilstolar, utförda med BioRID II, att användas vid konstruktion av riskfunktioner. Metoderna som användas är beprövade men angreppsättet är nytt. Metoderna och sättet kommer att verifieras med hjälp av statistiker.

Projekt bidrar till att stärka nackskadeforskning i Sverige och eventuellt till ett ökat intresse för en vidareutveckling av BioRID II. Den modellen skall då ha egenskaper som efterliknar den grupp i samhället där risken för whiplash-relaterade besvär är som högst, dvs. för en medelstor kvinna.

Arbete tar avstamp i ett projekt som delfinansierats av Transportstyrelsen där det visades vilka dockparametrar som skall användas vid bedömning av risken för whiplashrelaterade besvär.

 

Deltagare

Johan Davidsson (kontakt)

Personskadeprevention

Samarbetspartners

Folksams forskningsstiftelse

Stockholm, Sweden

Finansiering

Folksams forskningsstiftelse

Projekt-id: BioridIRC
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-06