Samskabende Grøn Omstilling
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Projektet Samskabende Grøn Omstilling har en målsætning om at bidrage
til øget produktionen af vedvarende energi i ØKS-regionen. Dette bl.a. ud fra
Europæiske, regionale, nationale og lokale visioner og målsætninger. Med
"Samskabende Grøn Omstilling" ønsker vi at bidrage til at fremme
produktionen af VE gennem en større involvering af lokale borgere, da der findes et stort uudnyttet potentiale for vedvarende energiproduktion, -forbrug og -besparelser hos de private borgere, som vi i dag ikke direkte kan gøre noget ved. Vi står overfor en grøn omstilling, hvor det er vigtigt at hele samfundet arbejder sammen og at private borgere aktivt involveres i omstillingen. Samarbejdet ml. kommunen og borgerne centralt.

Opnåelsen af de kommunale strategier for bæredygtighed og mål om CO2-
besparelser, kan ikke opnås kun ved kommunale handlinger, der er også brug for adfærdsændringer ved borgerne, for at målene om øget energi fra
vedvarende energikilder kan opnås. Hos private borgere er et stort uforløst
potentiale for omstilling til grøn energi, men kommunerne kan kun stimulere
og anspore til ændringer. Derfor oplever de kommunale medarbejdere store
udfordringer i inddragelsen af individuelle borgere ¿ i at skabe resultater i
samarbejde med borgerne. Der findes traditionelle metoder, ex. høringer,
borgermøder og lign. til masse-kommunikation. Men der er ikke en metode
for kommunale medarbejdere, der kommer ud til den enkelte borger i
spørgsmål om adfærdsændringer i privatsfæren, ex. elbil, energiforbrug,
energiforsyning.


Derfor vil vi udvikle en metode med en række værktøjer, til aktiv involvering
af borgere i arbejdet med den grønne omstilling og dermed fremme
efterspørgsel efter VE, produktionen af VE samt reducere energiforbruget.

Den viden, der opnås gennem samspillet mellem forskningsinstitutionerne og kommunerne, omsættes til en metode med værktøjer, som den kommunale medarbejdere kan anvende. Metoden og værktøjerne udvikles og tilpasses gennem en række piloter hos partnerskabskommunerne. Metoden og værktøjerne kan anvendes på tiltag i den grønne omstilling, hvor borgerne er en vigtig brik ift. opnåelse af varige resultater.


Projektets mål er at give kommunale medarbejdere en ny tilgang til
samarbejdet med borgerne; hvor aktiv borgerinvolering og ændringer i
borgernes adfærd kan stimulere resultater indenfor den grønne omstilling og
bidrage til øget efterspørgsel og produktion af energi fra vedvarende
energikilder.


Leverancen er en fælles skandinavisk metode med en række værktøjer til
aktiv borgerinddragelse indenfor grøn omstilling. En metode med forsk.
værktøjer, som kommunale medarbejdere kan anvende til involvering af
borgere mhp. adfærdsændringer i grøn omstilling. En metode, som kan
justeres og anvendes af kommunale medarbejdere, når de står overfor
projekter omhandlende den grønne omstilling, og hvor samarbejdet med
borgerne er afgørende for at opnå de mest hensigtsmæssige løsninger og
varige adfærdsændringer. Helt konkret vil resultaterne være tofold 1) En
tilgænglig metode indeholdende værktøjer til borgerinvolvering i den grønne
omstilling og 2) En samling af erfaringer, tests og skalering af metoden på
forskellige piloter, som resulterer i konkrete målbare resultater, ex.
reducering i CO2-udledningen.


Resultaterne fra piloterne giver et lille bidrag til stigende efterspørgsel på
vedvarende energi, og bliver metoden optaget af flere kommuner og bliver
den anvendt i flere kommunale tiltag indenfor grøn omstilling, grøn
økonomi, kan det potentiel på længere sigt påvirke en stigende efterspørgsel
på vedvarende energi og til øget produktion af VE i ØKS-regionen. Det
overordnede resultat af projektet bliver en metode hvor vi som kommune kan
skabe den grønne omstilling sammen med borgerne Samskabende Grøn
Omstilling.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Aalborg Kommune

Aalborg, Denmark

Aalborg Universitet

Aalborg, Denmark

Dalslandskommunernas Kommunalförbund

Åmål, Sweden

Hjørring Kommune

Hjørring, Denmark

Kommunförbundet Skåne

Malmö, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: NYPS 2020-0803
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02