Numerisk modellreduktion vid beräkningsbaserad homogenisering av deformation och strömning i porösa medier
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

2019

Tensors.jl — Tensor Computations in Julia

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-16