Numerisk modellreduktion vid beräkningsbaserad homogenisering av deformation och strömning i porösa medier
Research Project , 2016 – 2019

Description missing.

Participants

Fredrik Larsson (contact)

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2016–2019

Publications

More information

Latest update

2018-02-16