Semiconductor materials for power electronics (SEMPEL)
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Herbert Zirath (kontakt)

Enhetschef vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Aalborg Universitet

Aalborg, Denmark

Lukasiewicz Research Network - Institute of Microelectronics and Photonics (LUKASIEWICZ-IMIF)

Warszawa, Poland

Topsil Semiconductor Materials A/S

Fredrikssund, Denmark

Finansiering

Det Strategiske Forskningsråd

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Mer information

Projektets webbplats

http://www.sempel.aau.dk/

Senast uppdaterat

2016-11-11