Matematikens domänspecifika språk (DSLsofMath)
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

DSLsofMath är ett pedagogiskt projekt som utveckliat en ny kurs på kandidatnivå och relaterat material. 

Deltagare

Patrik Jansson (kontakt)

Professor vid Programvaruteknik

Cezar Ionescu

Gästforskare vid Programvaruteknik

Irene Lobo Valbuena

Doktorand vid Programvaruteknik

Adam Sandberg Eriksson

Amanuens vid Programvaruteknik

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2016-05-12