Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Syftet med projektet är att genom forskning vidareutveckla en metod som används för robust och ekonomiskt fördelaktig dimensionering av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik i ett komplext linjenät med variation i bussflöden. Den utvecklade metoden ska kunna användas för jämförelser mellan olika elektrifierade fordonssystem vid planering av flera sammanlänkade linjer eller ett helt linjenät.

Deltagare

Anders Grauers (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Keolis Sverige AB

Stockholm, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Opbrid AB

Lindome, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41407-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-15