Virtuell hybridkylning (VeHICLe)
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Syftet med projektet är att sänka kostnaderna och minska förlusterna för en elektrisk drivlina i en el- eller elhybridbil genom att optimera kyl- och värmesystemet. Detta ska åstadkommas med hjälp av kombinerade termisk-elektriska simuleringsmodeller. En målsättning är att minska förlusterna i elhybridsystemet med 5 % vid eldrift genom förbättrad termisk styrning.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-28