Virtuell hybridkylning (VeHICLe)
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Syftet med projektet är att sänka kostnaderna och minska förlusterna för en elektrisk drivlina i en el- eller elhybridbil genom att optimera kyl- och värmesystemet. Detta ska åstadkommas med hjälp av kombinerade termisk-elektriska simuleringsmodeller. En målsättning är att minska förlusterna i elhybridsystemet med 5 % vid eldrift genom förbättrad termisk styrning.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41213-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-28