Jämförelse av svartlutsförgasning med andra bioraffinaderikoncept inom massa- och pappersindustrin
Forskningsprojekt , 2010 – 2011

Projektet syftar till att genom systemanalys jämföra svartlutsförgasning med andra, både nya och mer beprövade, bioraffinaderikoncept ur ekonomi- och miljösynvinkel. Förgasning av svartlut med efterföljande produktion av till exempel el eller biodrivmedel är ett av flera bioraffinaderikoncept, kopplat till den kemiska massa- och pappersindustrin som är under utveckling.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2011

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-09-26