Mätning av DNA-skador som ett sätt att individanpassa cancerbehandling med cellgifter
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Westerlund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

Barncancerfonden

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06