Modellering av klimatsmart uppvärmning i ett dunamiskt systemperspektiv
Forskningsprojekt , 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Erik Ahlgren (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

J. Gust. Richert stiftelse

Projekt-id: 2016-00314
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-16