Vindkraftteknik - kunskapsuppbyggnad och utveckling
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har varit omfattande de senaste åren och förväntas att minst fördubblas inom 5 år. Detta innebär ett starkt behov av kompetens och personal. För att fortsätta att stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda nya generationer av ingenjörer med god kunskap om ämnet, föreslås en fortsättning för det projekt i vindkraftsteknik som startades 2010. Under de tidigare 4 åren har en gedigen grundkompetens inom flera relevanta teknikområden skapats inom SWPTC. Vidare planers en möjlighet till en fortsättning av engagemanget i havsbaserad vindkraft då dess potential i Sverige är stor. Projektet ska också omfatta forskningsprojekt inom användandet av HVDC i vindkraftstillämpningar. Uppgradering och provning av vindkraftverket på Chalmers provstation för vindenergiforskning på Hönö kommer att fortsätta under projektet. Det prioriterade området som passar bäst för föreslagit projekt är ”En region där vi tar globalt ansvar, ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan”. Projektet är inriktat mot vindkraftsteknik och det är bland det bästa sättet att producera elkraftenergi ur ett miljöperspektiv.

Deltagare

Ola Carlson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN 612-0969-14
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

2019

Field-test of wind turbine by voltage source converter

Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Grand challenges in the science of wind energy

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16