Additivt tillverkade verktygsdelar för flexibel produktion och optimerade produktegenskaper
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektets mål är att stärka konkurrenskraften för den svenska tillverkande industrin genom ökad produktionsflexibilitet inom den svenska verktygsindustrin. Detta kommer att genomföras med hjälp av innovativ tillverknings- och monteringsstrategi samt optimerad verktygsdesign möjliggjort genom tillämpning av nydanande teknologier så som additivt tillverkning. AMtoFlex tillverkningsstrategi har även en positiv inverkan på verktygens prestanda genom minskade cykeltider när verktyget är i bruk och genom bättre egenskaper på tillverkade komponenter. Dessutom, bidrar AMtoFlex till en hållbar produktion genom kraftigt reducerat materialspill, högre utnyttjandegrad av ingångsmaterialet i AMtoFlex, som i sin tur bidrar till cirkulär ekonomi.

 

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-03305
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-20