Optimering av vikt- och volymintelligenta gjutna komponenter (OLGA)
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Restspänningar är normalt icke önskvärda då de exempelvis kräver efterbehandlingsåtgärder, vilka står för stor del av en organisations energianvändning och kostnader. För att minimera energiuttaget för en komponent under en livscykel behöver därför både processen och användandefasen beaktas. Detta projekt adresserar detta genom att bland annat utnyttja och styra restspänningar genom att kombinera dessa med viktoptimering. Projektet har god industriellt deltagande vilket bedöms som positivt för dess genomförande.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Altair Engineering

Troy, USA

Federal-Mogul

Burscheid, Germany

Husqvarna

Stockholm, Sweden

Lundbergs Pressgjuteri

Vrigstad, Sweden

SKF Mekan

Katrineholm, Sweden

Swefos

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42227-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15