Banbrytande nanofotoniska metoder för effektiva lågkostnadssolceller
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Projektet syftar till att utveckla nanostrukturerat kisel som ett multifunktionellt skal (kapsling) för solceller. Skalet ska bidra till skydd mot den yttre miljön, minskade reflektionsförluster, bättre utnyttjande av solens spektrum och självrengöring. Vidare ska utveckling av nanomönstringsteknik leda till man kostnadseffektivt kan producera överförbara mönster till vilket substrat som helst. Energimyndigheten bedömer projektet som intressant med potential att förbättra verkningsgraden för flera olika solcellsteknologier.

Deltagare

Alexander Dmitriev (kontakt)

Chalmers, Fysik, Bionanofotonik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42028-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-26