Signalprocessning i framtida kommunikationssystem med extremt hög datakapacitet
Forskningsprojekt, 2011 – 2012

Denna förstudie syftade till att formulera idéer för ett fortsatt arbete där målet är att utveckla energieffektiv hårdvaruimplementation av signalbehandlingsalgoritmerna för extremt snabba (400G/Terabit) optiska transmissionssystem. Genom att studera möjligheterna med mer energieffektiva algoritmer, implementationer och kombinationen av analog och digital signalbehandling har vi hittat flera potentiella vägar mot en reducering av den totala energikonsumptionen.


Resultat från projektet består i en rapport där vi sammanställt de idéer som vi identifierat under förstudien. Där finns också tankar om hur ett fortsatt projekt skulle läggas upp. Dessa resultat uppfyller de förväntningar vi hade på förstudien. Effekterna av fortsatt arbete, baserat på idéerna från denna förstudie, förväntas kunna exploateras kommersiellt i framtida optiska kommunikationssystem med höga datatakter.

Deltagare

Magnus Karlsson (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Samarbetspartners

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2011-03913
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-07