Nanolegeringar för plasmoniska tillämpningar
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Paul Erhart (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Fysik, Material- och ytteori

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-15