Integrerade mobilitetstjänster - strategiskt case inom nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik (K2)
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-26